Our students

FISHTAIL   College/ University
Student College/ University
Samlkchya Kandel Medical School Lalitpur
Sunita Paudel Chitwan (with sister)
Kiran Bastola Lamjung Campus
Subas Kandel WR Engineering College
FISHTAIL Vocational
Student College/ University
Ganga Gurung Pokhara Multimodal Campus
Jamana Gurung Pokhara Multimodal Campus
Rupa Thapa Magar Gandak: Tech. Institute
FISHTAIL +2 YR 2
Student School
Ashik Pun Junior citizens HS
Surya Lamsal Spiral Galaxy.
Amrita Ale Magar Talbarahi.
Sunita Karki Ttalbarahi
Pratik Baral
FISHTAIL +2 YR 1
Student School
Rachana Gurung Pratiratts Maheudra.
Niraj Gurung (Sujan ) Barahi, Malepatan.
Shiva Tilija Pun Mahenduo HS.
Minisha Kumal Janapriya HS.
FISHTAIL FUND  Years 8 to 10
Student School
Sujan Karki Krishna, Masbar
Mani Tiliza Bindebasini, Miruwa
Sarita Nepal Dharmasthali, Prasyang
Shuk Bahadar Gurung Pardi, Pardi
Manisha Pariyar Janapriya college
Ashish Khadka Dharmasthali, Prasyang
Laxmi Pokharel Barahi, Malepatan
Safal Bishwokarma Tal Barahi, Baidam
Samikshya Subedi Mahendra, Ryalechaur
Chhitz Bishaw Karma Prithivi Rupa, Talmari
Nisha Basnek (Father murdered) Prithivi Rupa, Talmari
Subeccha Gurung Prithivi Rupa, Talmari
Suchana Khadka (Mother died) Prithivi Rupa, Talmari
Bina Pandey Magar Dharmasthali, Prasyang
Ganesh Devkota   CoA
Gopin P Subedi   CoA
Sujata Giri           CoA Dhading
Deepak Sunari Magar   CoA Janapriya SS
Kiran Tanang Janapriya HSS
Sumitri Chetri Annapurna Kharapani
Sundar Gurung Prithivi Rupa, Talmari
Sarita Subedi Prithivi Rupa, Talmari
Kumar Gautan Mahendra, Bhalam
Khusum Acharya Barahti Bhawan, Paranchaur
Rajan Acharya Mahendra, Ryalechaur
Sita Kharti Magar Pardi HSS
Pramish Bhandari Shanti Vdaya, Lekhnath
Akriti Khatri Mahendra, Ryalechaur
Hari Maya Gauram Barahi, Malepatan
Deepak Ranabhat Chhorepatan SS
Bishnu Maya Saru Pardi SS
Deewas Subedi Bal Mandir SS
Nikita Nepali Bal Mandir SS
Sabita Sahi Bindebasini SS, Barpatan
Kushal Regmi Chhorepatan SS
Saraswoti Hamal Mahendra SS, Bhalam